ROTOS | Internet And Software Services
homepage O Nas... Nasza oferta faq regulamin kontakt

Organizacyjne
Przejecie nazwy ROTOS


Filharmonia Narodowa 2008


Czarwina.pl - Sklep WINA


Jadwiga Rappe


Filharmonia Narodowa


Towarzystwo TIFC


Fundacja dzieł Chopina


European Association


Międzynarodowy Konkurs
im.Fryderyka Chopina


Serwis o Fryderyku Chopinie


ZENTIS Polska


SAR


Inni klienci


Morska Słuzba poszukiwania i Ratownictwa

O SAR:

Zapewnienie działań mających na celu poszukiwanie i ratowanie życia na morzu
oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego wynika
z międzynarodowych Konwencji, których stroną jest Polska:
Międzynarodowej Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim sporządzonej
w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 roku (Konwencja SAR),
Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego
sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 roku (Konwencja Helsińska).
W związku z powyższym powołano
Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa (zwaną Służbą SAR).
Służba SAR jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu
do spraw gospodarki morskiej. Została ona powołana do życia,
dnia 1 stycznia 2002 roku postanowieniem Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku
o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. Nr 109, poz.1156, rozdział 5).

Wykonaliśmy stronę graficzną serwisu i zarządzanie witryną poprzez CMS

Wiecej info: www.sar.gov.pl