ROTOS | Internet And Software Services
homepage O Nas... Nasza oferta faq regulamin kontakt

Organizacyjne
Przejecie nazwy ROTOS


Filharmonia Narodowa 2008


Czarwina.pl - Sklep WINA


Jadwiga Rappe


Filharmonia Narodowa


Towarzystwo TIFC


Fundacja dzieł Chopina


European Association


Międzynarodowy Konkurs
im.Fryderyka Chopina


Serwis o Fryderyku Chopinie


ZENTIS Polska


SAR


Inni klienci


Chopin Info

O Towarzystwie im.Fryderyka Chopina:

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina jest jednym
z najstarszych konkursów muzycznych na świecie, o wielkim prestiżu
i światowym rozgłosie. W ciągu osiemdziesięciu lat istnienia ewoluował
i przeobrażał się, zmieniał i doskonalił swą formę, stworzył własną bogatą
tradycję. Inicjatorem Konkursów Pianistycznych imienia Fryderyka Chopina
był prof. Jerzy Żurawlew (1887-1980), wybitny polski pianista, pedagog i kompozytor.

Przez wiele lat organizatorem tego konkursu było Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.
Wykonaliśmy stronę graficzną konkursu im.Fryderyka Chopina a także stronę TIFC
zarządzanie witryną poprzez CMS wielojęzyczny.
Sprawujemy stały nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem serwisu.
Utrzymujemy na Naszych serwerach cały serwis www i pocztę email.

Wiecej info: www.tifc.chopin.pl